Om temperaturer inomhus

Hur man upplever klimatet inomhus, den termiska delen, beror på följande faktorer:

 • Individberoende
  • Aktivitet
  • Klädsel
 •  Omgivningsberoende
  • Operativtemperatur
   •  Luftens temperatur (mäts i vistelsezonen)
   •  Omgivande ytors temperatur
 • Lufthastighet (drag)
 • Luftfuktighet

Sammantaget så är det många faktorer som påverkar hur vi upplever temperaturen i ett rum.

Att mäta temperaturen

Lufttemperaturen och den operativa temperaturen mäts på minst två ställen i det aktuella rummet, dels en meter framför ett fönster 0,6 m ovanför golvet, dels i ett hörn på 0,5 m från vardera väggen och 0,6 m över golvet.

Skoglunds har som policy att gällande inomhustemperatur i bolagets lägenheter, vid mätning enligt ovan under vinterhalvåret, skall vara 21 grader +/-1,0 grad. Detta har visat sig vara en temperatur som de flesta människor trivs med.

Att tänka på :

 • Inomhustemperaturen kan hålla rätt värde trots att elementet känns kallt.
 • Värmesystemet regleras i de flesta av våra hus med både utom- och inomhusgivare. Vår, sommar och höst kan därför elementen ibland kännas kalla trots att temperaturen i lägenheten är uppnådd.
 • För hög inomhustemperatur på vintern bidrar även till torrare luft, vilket många kan uppleva som ett dåligt inomhusklimat.
Skoglunds policy för olika lokaler under vinterhalvåret Temperatur
Lägenheter 21 +/- 1 grader
Lokaler 21 +/- 1 grader
Rumsboende, hotell 22 +/- 1 grader
Dagis 21 +/- 1 grader
Trapphus 17 +/- 1 grader
Källare korr, lgh förråd 17 +/- 1 grader
Tvättstuga 18 +/- 1 grader
Varmgarage 12 +/- 1 grader