Referensobjekt Specialprojekt

Vi är stolta över alla våra jobb men här har vi valt ut några som ger en bra bild över spännvidden av vår verksamhet. På Skoglunds har vi det stora företagets muskler kombinerat med det lilla företagets flexibilitet, vi är dessutom nyfikna och öppna för att prova nya tekniker eller utmaningar. Detta gör att vi gärna tar oss an projekt där man måste tänka ``utanför boxen`` för att komma i mål.

Specialbyggnader & specialprojekt.

Bowlinghall, Mora

Kund: Mora Parken AB
Färdigställande: 2010
Projekttyp: Specialbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ny bowlinghall i anslutning till befintlig byggnad vid Mora Parken. Byggnadsyta ca 800 m2.

Isbjörnsanläggning, Grönklitt

Kund: Grönklitt AB
Färdigställande: 2009
Projekttyp: Specialbyggnader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Nybyggnad av en isbjörnsanläggning omfattande hägn, två stycken idebyggnader, utställningsbyggnad, wc-byggnad och en amfibyggnad mm.

Skidgymnasiet träningslokaler, Malung

Kund: Malung-Sälens Kommun
Färdigställande: 2015
Projekttyp: Specialprojekt
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av industrifastigheten Rosengrens till nytt skidgymnasium. Entreprenaden omfattade omklädningsrum, lektionssalar, kontorslokaler, gym och aktivitetshall. Aktivitetshallen är försedd med hoppgropar för studsmattor och skumgropar för att möjliggöra avancerade hoppövningar.

Tigerhus, Grönklitt

Kund: Grönklitt AB
Färdigställande: 2007
Projekttyp: Specialbyggnader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Nybyggnad av ett treplans Tigerhus på  600 m2 för Sibirisk Tiger. Faciliteter enligt normer beträffande värme, vila, vatten och mat är inbyggda i anläggningen. En amfieläktare för 500 personer samt konferenslokaler ingår också.