Referensobjekt Kontor och Offentliga byggnader

Vi är stolta över alla våra jobb. Men här har vi valt ut några som ger en bra bild över spännvidden av vår verksamhet. Skoglunds är inte enbart ett byggföretag, vi har också ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bla kontorslokaler, förskolor, myndighetslokaler, hotell och mycket mera . Detta har gjort att vi har god erfarenhet och kunskap kring att bygga kvalitativa fastigheter som är anpassade för ett smidig drift och underhåll, år efter år efter år. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer

Kontor och Offentliga byggnader

SÄBO Saxnäs, Mora

Kund: Morastrand
Färdigställande: 2025, pågående
Projekttyp: Vård och omsorg
Entreprenadform: Totalentreprenad i partneringsamverkan
Kort beskrivning: Ombyggnad BTA 3796 m2 till Äldreboende 30 platser. Ombyggnad i ett plan till 30 boenderum fördelade på 3 avdelningar samt gemensamma utrymmen samt en avdelning för dagverksamhet och div gemensamma utrymmen. Personal och teknikutrymmen i källaren samt Installationsstråk och fläktrum på vindsplan.

Polisstation Sälen

Kund: Kåpan Fastigheter AB
Färdigställande: 2024
Projekttyp: Offentlig byggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler.
Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad fördelat på tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras i tre våningar varav en i suterrängvåning. Byggnaden ska certifieras enligt SGBC miljöbyggnad silver.

Skoglunds Verktygsvägen

Kund: Skoglunds Företagspark AB
Färdigställande: 2024
Projekttyp: Verksamhetslokaler
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning:

Lyckavägen Hus A och B

Kund: Leksandsbostäder
Färdigställande: 2023
Projekttyp: Vård och omsorg
Entreprenadform: Totalentreprenad i Partneringsamverkan.
Kort beskrivning: Ombyggnation av två hus, källare och två våningar samt vindsplan. BTA 3050 m2. Ombyggnad av äldreboende till korttidsboende 15 boenderum, Dagverksamhet, Administrationslokaler för Hemtjänst, Hemsjukvård, HSR, Rehab samt Personalutrymmen för alla verksamheter

Lyckavägens SÄBO, Tibble, Leksand

Kund: Leksands Kommun
Färdigställande: 2022
Projekttyp: Vård och omsorg
Entreprenadform: Totalentreprenad i partneringsamverkan
Kort beskrivning: Nybyggnad i 2 våningar av 54 boenderum fördelade på 6 avdelningar samt gemensamma utrymmen. Personal och teknikurymmen i källaren samt fläktrum på vindsplan. Ombyggnad i 2 plan av 18 boenderum fördelade på 2 avdelningar

Rättvik Arena

Kund: Rättvik Arena AB
Färdigställande: 2021
Projekttyp: Offentlig byggnad, idrottshall
Entreprenadform: Totalentreprenad i partneringsamverkan
Kort beskrivning: Tillbyggnad i ett till två plan med gym, entréhall, restaurangkök, kontor, multihall, omklädningsrum m.m. Total yta: ca 5500m2

Länsförsäkringar, Mora

Kund: Länsförsäkringar
Färdigställande: 2020
Projekttyp: Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av fd Mattssons järn-fastigheten till att innefatta Länsförsäkringars nya kontor i Mora samt lokaler för andra hyresgäster. Totalt tre etapper.

Wallénhallen, Leksand

Kund: Stiftelsen Hantverk och utbildning
Färdigställande: 2020
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Nybyggnation av kombinerad möteslokal och utställningshall på Åkerö i Leksand

Nytt stråk, Mora Lasarett

Kund: Regionfastigheter Dalarna
Färdigställande: 2018
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan
Kort beskrivning: Uppförande av ett nytt kommunikationsstråk tillbyggt mot norra fasaden på hus 01 mellan hus 07 och 09. Stråket omfattar 2 våningar under mark samt 2 våningar ovan mark. Projektet avser dessutom markarbeten för det nya stråket samt markarbeten för tillfälliga moduler som skall placeras mellan hus 07 och 09.

Dala Energi huvudkontor, Leksand.

Kund: Dala Energi
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av befintlig verkstad till nya kontorsplatser, sedan totalrenovering av befintliga kontorsytor. Ny kundentré och nya flöden i lokalerna.

Utvärdshuset kontorslokaler, Falun

Kund: Landstinget Dalarna
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnation av ett gammalt Q-märkt värdshus från 1700-talet till att bli moderna kontor med inslag av gamla sparade detaljer. Ombyggd yta ca 825 m2 fördelat på tre plan.

Mora flygplats, Mora

Kund: Mora Kommun, Landstinget Dalarna
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av befintlig hangar för att hysa landstingets ambulanshelikopter. Skapande av nya personal och administrativa utrymmen för personalen. Byggnation av en ny avgångshall för flygplatsens resenärer.

Förskola Funäsdalen

Kund: Härjedalens Kommun
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform:Total entreprenad
Kort beskrivning: Uppförande av ny förskola innehållande 4 avdelningar för 80 barn samt ett tillagningskök. Byggnadens yta ca 1500 m2.

Nyhedsskolan, Rättvik

Kund: Rättviks Kommun
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Offentliga Byggnader
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av befintlig skola till allergiskola, ombyggd yta ca 900 m2. Extra noggrannhet krävdes i hela produktionen och arbetsplatsen hölls extra ren.

Resecentrum, Mora

Kund: Mora Kommun / Dalatrafik
Färdigställande: 2015
Projekttyp: Offentliga Byggnader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Nytt resecentrum omfattande ca 800 m2 byggnadsyta innefattande vänthallar, personaldelar samt kontor.

Clas Ohlsons Huvudkontor, Insjön

Kund: Clas Ohlson AB
Färdigställande: 1971-2015
Projekttyp: Kontor, Butik, Lager
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Första spadtaget till nuvarande butiks- och kontorsbyggnaden vid riksväg 70 togs av Clas Ohlson 1 augusti 1971. Sedan dess har Skoglunds utfört alla nybyggnader och ombyggnader av fastigheten omfattande både kontor och butiksytor.

Aspeboda skola

Kund: Falu Kommun
Färdigställande: 2014
Projekttyp: Offentlig byggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Uppförande av ny skolbyggnad för ca 170 elever i klasserna F till åk 6. Skolan är byggd i enlighet med Falu Kommuns träbyggnadsstrategi samt mycket högt ställda ljud- och energikrav. Kraven är i paritet med lågenergihuskraven. Huset har en souterrängvåning samt två våningar med en totalyta på ca 1200 m2.

Brandstation, Vansbro

Kund: Vansbro Kommun
Färdigställande: 2014
Projekttyp: Offentlig byggnad
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort Beskrivning: En ny brandstation på ca 1200 m2 bestående av maskinhall, tvätthall, personalutrymmen samt samlingslokaler. Utvändiga markarbeten omfattande ca 8000 m2 avseende parkeringar och grönytor mm.

 

Sterilcentral, Mora Lasarett

Kund: Landstinget Dalarna
Färdigställande: 2014
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Utöver en ombyggnad på ca 1000 m2 och ”ihopkoppling” med två hissar mellan sterilavdelningen och centraloperationsavdelningen innehåller projektet omfattande installationsarbeten.

Förskola Källbacken, Leksand

Kund: Leksands Kommun
Färdigställande: 2013
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Delad Generalentreprenad
Kort beskrivning: Förskola innehållande 4 avdelningar för totalt 60 barn. Byggnadens yta ca 600 m2.

Dagkirurgin, Mora Lasarett

Kund: Landstinget Dalarna
Färdigställande: 2012
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Befintliga lokaler på plan 6 har byggts om till lokaler för dagkirurgisk verksamhet och nya installationsutrymmen har tillskapats på befintlig kallvind.

Mockfjärdsskolan

Kund: Gagnefs Kommun
Färdigställande: 2012
Projekttyp: Offentliga Byggnader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Om- och tillbyggnad av skolan, ombyggd yta ca 5.200 m2 och ca 185 m2 nybyggnad.

Bergetskolan

Kund: Orsa Kommun
Färdigställande: 2011
Projekttyp: Offentlig byggnad
Entreprenadform: Samordnad Generalentreprenad
Kort beskrivning: En tillbyggnad av befintlig skola omfattande ca 1000 m2 samt mindre  kompletteringar i befintliga delar.

Ungdomens kulturhus, Mora

Kund: Mora Kommun
Färdigställande: 2010
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av Strandens Skola till Ungdomens Kulturhus. Ombyggd yta ca 1000 m2.

Förskola Sollerön

Kund: Morastrand AB
Färdigställande: 2010
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Förskola innehållande 3 avdelningar för totalt 60 barn samt ett s.k. mottagningskök. Byggnadens yta 670 m2 .

 

Simhall, Enåbadet

Kund: Grönklittsgruppen
Färdigställande: 2009
Projekttyp: Offentliga byggnader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Inomhusbad som totalt uppgår till ca 1400 m2 och omfattar bassängöverbyggnad, omklädningsrum, bubbelpool, barnpool samt en relaxavdelning och en serveringsdel.