Några tips för skydd mot brand i dín bostad

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är detta orsakat av slarv som förorsakar brand. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand

Följ gärna nedanstående checklista:

 • Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.
 • Dra alltid ur kontakten till kaffebryggaren och brödrosten. Installera gärna en timer.
 • Se till att glödlamporna har rätt wattantal och att inga sladdar ligger i kläm.
 • Åtgärda blinkande lysrör. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt lösa.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på element för torkning.
 • Släck levande ljus när du lämnar rummet.
 • Tillse att ljusstakar står fritt från gardiner och dylikt och att de har obrännbara dekorationer.
 • Slå av TV:n med strömbrytaren. Om strömbrytare saknas, koppla TV:n till en grendosa med strömbrytare.
 • Förvara alltid tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Om säkringarna ofta går sönder- kontakta en behörig elektriker för felsökning och åtgärd.
 • Se till att köksfläkt och filter är fria från fett.
 • Kontrollera brandvarnare och byt batteri regelbundet.
 • Införskaffa en brandsläckare och brandfilt
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frys.
 • Håll trapphus, källare och vind fria från brännbart material.
 • Dörr till källare och vindar skall alltid vara stängda.
 • Har du en försäkring, om olyckan trots allt skulle inträffa?
 • Dokumentera dina värdesaker med foto-video eller dylikt.

Börjar det brinna hemma hos dig, skall du alltid agera snabbt och handla enligt följande:

RÄDDA, VARNA,LARMA ( 112), SLÄCK

Läs gärna mer om hur du kan förebygga brand i hemmet på:
www.brandskyddsforeningen.se
www.msb.se