Skoglunds roll som projektutvecklare och samhällsbyggare.

Att arbeta med egen projekt- och fastighetsutveckling är en viktig del av vår verksamhet och samtidigt en viktig del av det lokala samhällsbyggandet. Detta är ett långsiktigt arbete, där projektplanering och genomförande ofta kan sträcka sig över många år.

En del av planerna och projekten kanske inte blir genomförda men många av projekten leder dock till ett förverkligande vilket givetvis är till gagn för företaget, men de blir också ofta en betydelsefull del av samhällsutvecklingen.

För Skoglunds del har det ofta handlat om bostadsbyggnationer. Vi har genom åren planerat och byggt hyreslägenheter för egen förvaltning, samt initierat och byggt ett mycket stort antal villor och bostadsrättslägenheter för försäljning. Några av de senaste projekten i denna kategori är Brf Liljan i Leksand & Brf Dal-Jerk i Rättvik. Läs mer här.

Skoglunds största projekt, och ur samhällsbyggnadsmässigt perspektiv det enskilt viktigaste projektet, har varit utvecklingen av Hjultorget i Insjön som påbörjades 2004 och fortsätter än idag. Projektet har givetvis skapat projekt till vår byggverksamhet och är en viktig del i vår fastighetsförvaltning. Men det har även skapat många nya arbetstillfällen i de butiker som etablerat sig här och inte minst bidragit starkt till den omtyckta handelsplats Hjultorget är för konsumenten.

Genom sin kompentens och erfarenhet inom byggnation, fastighetsförvaltning samt markförädling och exploateringsprocesser är Skoglunds även en lämplig partner för företag som vill förverkliga sin egen projektidé genom att tillsammans utveckla och genomföra projektet. Ibland har detta även inneburit att Skoglunds genom ett delägarskap även medverkat till finansieringen av det färdiga projektet. Exempel på detta är Skilodge Tänndalen och semesterlägenheter på Leksand Strand.