Referensobjekt Lager och Industribyggnader

Vi är stolta över alla våra jobb, här har vi valt ut några som ger en bra bild över spännvidden av vår verksamhet. Flera av våra beställare av Industri- eller lagerbyggnader har med tiden blivit till långvariga relationer där vi fått förtroendet att komma tillbaka när det blir dags för nya etapper eller ombyggnader. Vår breda erfarenhet från olika områden gör att vi gärna är med tidigt i projekteringen för att hitta smidiga och innovativa lösningar i de komplexa anläggningar som moderna industribyggnader är.

Lager & Industribyggnader

Clas Ohlson, Distribution Center, Insjön.

Kund: Clas Ohlson
Färdigställande: 1991-2015
Projekttyp: Lager, höglager, kontor & personaldelar.
Entreprenadform: Totalentreprenader och samverkansentreprenader.
Kort beskrivning: Första spadtaget för det nya Centrallagret på Knippboheden i Insjön togs av Tore Ohlson 1994. Genom åren har lagret  byggts ut i många etapper till den toppmoderna Distrubitionscentral den är idag. Första höglagerbyggnaden färdigställdes 2005 och den senaste 2009.

Leksandsbröd Fabrik, Leksand

Kund: Leksandsbröd AB
Färdigställande: 1950-2022
Projekttyp: Fabrik, Lager, Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad och samverkansentreprenader
Kort beskrivning: Skoglunds samarbete med Leksandsbröd tog sin början 1950 med uppförande av rågsilo och kvarn. Sedan dess har lokaler för bageri, degrum, råvarulager, paketering, flera bakningslinjer och silos, ugnar, jäsbanor, färdiglager, kontor mm mm byggts genom åren.

Ejendals, Centrallager och Huvudkontor, Leksand

Kund: Ejendals AB
Färdigställande: 1970-2012
Projekttyp: Lager & Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad och Samverkansentreprenader
Kort beskrivning: Skoglunds samarbete med Ejendals tog sin början redan 1970 då en fastighet på Limhagen anpassades till Ejendals verksamhet. Sedan dess har lager- och kontorstillbyggnader i stor omfattning genomförts.

Biodal kraftvärmeverk, Insjön

Kund: Biodal Kraftvärme AB
Färdigställande: 2015
Projekttyp: Industrilokal
Entreprenadform: General-/ totalentreprenader.
Kort beskrivning: Utförande av grundläggningar och byggnad för ett kraftvärmeverk på 12 MW. Biodal Kraftvärme AB är ett bolag som samägs av Bergkvist Insjön AB och Dala Energi AB.

Reningsverk, Leksand

Kund: Leksand Vatten AB
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Industribyggnad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kort beskrivning: Byggnation av en MBBR-anläggning vid avloppsreningsverket i Övermo, två stycken stora tankar med en mellanliggande teknikbyggnad. Inför byggnation gjorde vi arbeten inne befintliga reningsverket för att sedan kunna koppla ihop detta med den färdigställda MBBR-anläggningen. I entreprenaden ingick tankar, teknikbyggnad och alla installationsarbeten som utfördes av UE.

Leksandsbröd Fabrik, Trekantsprojektet

Kund: Leksands Knäckebröd AB
Färdigställande: Juli 2022
Projekttyp: Lager och produktionslokaler
Entreprenadform: Delad entreprenad
Kort beskrivning: Trekantsavdelningen ska inrymmas i befintlig byggnad och ta del av befintlig yta där butik och befintligt lager är idag. Befintligt entresolbjälklag rives, byggs upp på nytt och utökas för att täcka hela produktionslokalen.