Referensobjekt handel och restauranger

Vi är stolta över alla våra jobb. Men här har vi valt ut några som ger en bra bild över spännvidden av vår verksamhet. Skoglunds är inte enbart ett byggföretag, vi har också ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bla Hjultorgets Köpcentrum och Hjultorget Västra i Insjön. Detta har gjort att vi har god erfarenhet och kunskap kring att bygga kvalitativa bostadsfastigheter som är anpassade för ett smidig drift och underhåll, år efter år efter år. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer

Handel och restauranger

AB Karl Hedin, Bygghandel Sälen

Kund: AB Karl Hedin
Färdigställande: Februari 2023
Projekttyp: Handel / Lager
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort Beskrivning: Objektet avser att på totalentreprenad uppföra nybyggnad av byggvaruhus och 2 st kallförråd med tillhörande markarbeten, el- och vvs-installationer samt erforderlig projektering.

Leksands Knäckebröd butik

Kund: Leksands Knäckebröd AB
Färdigställande: Oktober 2021
Projekttyp: Handel, lagerförsäljning
Entreprenadform: Delad entreprenad
Kort beskrivning: Uppförande av ny bageributik åt Leksands Knäckebröd AB

Idre Himmelfjäll, Aktivitetscenter

Kund: Topphedenbackens Fastighets AB
Färdigställande: December 2021
Projekttyp: Restaurang / aktivitetscenter
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort Beskrivning: Objektet avser att på totalentreprenad uppföra nybyggnad av Aktivitetscenter med tillhörande markarbeten, el- och vvs-installationer. Aktivitetscentret innehåller restaurang med storkök, reception, butik, kontor och personalutrymmen.

Rolf Ericson Bil, ny anläggning Falun

Kund: Rolf Ericson bil
Färdigställande: 2020
Projekttyp: Handel / Verkstad / Kontor
Entreprenadform: Partneringentreprenad
Kort Beskrivning: Fastigheten är ca 50.000m2 med stor del hårdgjorda ytor. Byggnadernas bruttoarea är ca 10.000m2 och innehåller bl a bilförsäljning, kontor, service, bilskadecenter, rekonditionering, lager, reservdelsförsäljning och däckshantering

Falun Bowling och Krog, Falun

Kund: Fastighetsbolaget Cinderstone
Färdigställande: 2016-2017
Projekttyp: Restauranger, Nattklubb,
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Nybyggnad av 2500 m2 fördelat på 2 plan med bla bowlingbanor, nattklubb, bar, lounge och en restaurangdel. Arbetet utfördes som en totalentreprenad under perioden våren 2016-september 2017.

Leksands Sparbank huvudkontor, Leksand

Kund: Leksands Sparbank
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Handel, Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av Leksands Sparbanks huvudkontor i Leksand. Projektet omfattar takbyte, ändrad planlösning, renovering av ytskikt och nyinstallation av VVS och kyla på hela bankens yta, totalt ca 1500m2.

Läs gärna mer i en artikel om bygget, länk.

Svema Bil, om & tillbyggnad bilhall i Karlstad

Kund: Fastighetsab Starion
Färdigställande: 2016
Projekttyp: Handel/ Verkstad/Kontor
Entreprenadform: Total- /Samverkansentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av befintlig försäljningshall samt en nybyggnation av en hall för nybilsförsäljning och en verkstadshall, vardera på ca 500 m2

Leksands Sparbank kontor, Rättvik

Kund: Leksands Sparbank
Färdigställande: 2015
Projekttyp: Handel, Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av Sparbankens lokaler i Rättvik omfattande bl.a. omdisponering av väggar för nya rumsindelningar, nya konferensrum  och kontorsrum sedan yttertak lyfts, nya ytskikt mm.

Partihandelslokal, Borlänge

Kund: Hushagen Fastighets AB
Färdigställande: 2015
Projekttyp: Handel, Lager
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Nybyggnad av partihandelslokal, ca 680 m2,  med Storel som hyresgäst. Yttertaket är försett med solpaneler.

Systembolaget Avesta

Kund: Systembolaget
Färdigställande: 2015
Projekttyp: Handel
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av gamla ICA till en Systembolagsbutik omfattande försäljnings-, lager- och personalytor. Bruttoarea ca 700 m2
Övrigt: Under åren 2005-2010 har även lokaler byggts om åt Systembolaget AB på bl.a. följande orter: Ludvika (2010), Malung (2008), Orsa (2008), Malung (2006) , Leksand (2005).

Hjultorgets Köpcentrum, Insjön

Kund: Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB
Färdigställande: 2005-2014
Projekttyp: Butiker, Restauranger, Allmänna utrymmen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Nybyggnad och ombyggnad av butiker vid handelsplatsen ”Hjultorget” i Insjön. Första spadtaget togs i november 2004 och handelsplatsen har sedan byggts ut i etapper, senaste delen 2013 på västra sidan av Riksväg 70. Här finns ett 20-tal butiker med en butiksyta på ca 7500 m2, förutom Clas Ohlsons egen butik. Förutom butiker så har även 5.500 m2 kontorsytor skapats till Clas Ohlsons huvudkontor.

McDonalds hamburgerrestaurang Mora

Kund: McDonalds Sverige AB
Färdigställande: 2014
Projekttyp: Handel, Restauranger
Entreprenadform: Delad totalentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad av kök samt tillbyggnad av serveringsdel och lobbyn.

Sixten Jernberg Museum, Limedsforsen

Kund: Lima Besparingsskog
Färdigställande: 2014 resp 2015
Projekttyp: Restaurang, Service
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort Beskrivning: Uppförande av ett nytt ”Sixten Jernberg Museum”. Byggnaden är uppförd i ett plan samt ett souterrängplan med en yta på tillsammans ca 700 m2. Förutom museum inrymmer byggnaden restaurang, kök, konferenslokaler mm. År 2015 var det dags för en utbyggnad av både museidel samt restaurangdel.

Bilkompaniet, tillbyggnad bilhall i Mora

Kund: Bilkompaniet
Färdigställande: 2013
Projekttyp: Handel/ Verkstad/Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Tillbyggnad av ny bilhall på ca 1000 m2 samt ombyggnad för kontor & verkstad på ca 1600 m2

Max hamburgerrestaurang i Falun

Kund: Max Hamburgerrestauranger AB
Färdigställande: 2010
Projekttyp: Handel, Restauranger
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Nybyggnad av en hamburgerrestaurang vid Järnvägsstationen i Falun.

Clas Ohlson Butik, Insjön

Kund: Clas Ohlson AB
Färdigställande: 2010
Projekttyp: Handel, kontorsutrymmen
Entreprenadform: Totalentreprenad /Samverkansentreprenad
Kort beskrivning: Om- och tillbyggnad av butiken i Insjön till den hittills största Clas Ohlsonbutiken, 3200 m2, med helt ny layout.

Clas Ohlson Butik, Lunagallerian Södertälje

Kund: Clas Ohlson AB
Färdigställande: 2010
Projekttyp: Handel, kontorsutrymmen
Entreprenadform: Totalentreprenad /Samverkansentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad för ny butik på ca 1400 m2.

Clas Ohlson Butik, Drottninggatan Stockholm

Kund: Clas Ohlson AB
Färdigställande: 2010
Projekttyp: Handel/Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad/ Samverkansentreprenad
Kort beskrivning: Ombyggnad för ny butik på ca 3000 m2 samt iordningställande av 4300 m2 åt andra hyresgäster.

Bilkompaniet, ny bilhall i Leksand

Kund: Bilkompaniet AB
Färdigställande: 2007
Projekttyp: Handel, Verkstad, Kontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Ny bilhall vid norra infarten till Leksand. Den ca 1800 m2 stora byggnaden rymmer bland annat lokaler för bilutställning, serviceverkstad, butik, lager samt personalutrymmen.
Övrigt: Samarbetet mellan Bilkompaniet och Skoglunds startade redan 1960 då företagets första filial i Leksand byggdes.