Referensobjekt Kulturprojekt

Det var i samband med restaureringen av Leksands kyrka 1891, då Hallmans Per Karlsson fick uppdraget att tillverka nya kyrkbänkar, som det hela en gång började. Ända sedan dess har restaureringar av kyrkor och kulturbyggnader varit lite av en specialitet för oss.

Ofta har vi fått förmånen att på senare år restaurera de karaktärsbyggnader som ursprungligen uppfördes av vår grundare kring förra sekelskiftet; Munthes Hildasholm, Tingshuset, St Persgården samt Gästis, alla i Leksand.

Vi har även restaurerat runt 25 kyrkor samt vårt eget kontor, Övermo Gård, som ursprungligen byggdes 1804-1805

Kulturbyggnader

Leksands Kyrka, Om- och tillbyggnad.

Kund: Leksands Kyrkliga samfällighet
Färdigställande: 2008
Projekttyp: Kulturbyggnad
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Tillbyggnaden, ritad av arkitekt Gunnar Mattson, är en källarlös byggnad om ca 100 m2, innefattande samlingsutrymmen och toalettutrymmen. Den gamla kyrkobyggnaden förbinds med tillbyggnaden med en glasad länkbyggnad. Putsade väggar och valv i befintligt kyrkorum har genomgått en omfattande rengöring.
Övrigt: Sedan 1891 har Skoglunds svarat för alla restaureringar och övriga åtgärder på Leksands Kyrka.

Rättviks Kyrka, Ombyggnad.

Kund: Rättviks Kyrkliga samfällighet
Färdigställande: 2008
Projekttyp: Kulturbyggnad
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kort beskrivning: Utförande av klimatförbättrande åtgärder, anpassning för rörelsehindrade samt ombyggnad av personalutrymmen och apparatrum i källarutrymmena. Stengolven i gångarna har lagts om.

Tingshuset, Leksand Ombyggnad.

Kund: Fastighetsbolaget Nils Skoglund
Färdigställande: 2015
Projekttyp: Kulturbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Hyresgästanpassning av lokalerna till den kommunala musik- och dansundervisningen samt till en mötesplats för olika kulturella evenemang.
Övrigt: Tingshuset i Leksand byggdes ursprungligen 1918 av Skoglunds grundare Hallmans Per Karlsson efter ritningar av Gustaf Ankarcrona.

Tingshuset, Mora Ombyggnad.

Kund: Fastighetsbolaget Nils Skoglund
Färdigställande: 2013
Projekttyp: Kulturbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kort beskrivning: Omfattande anpassningsåtgärder för Tingsrätten i Mora i enlighet med Domstolverkets utredning och förslag.