Miniräknare, papper och pennor

Om ROT-arbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Rotavdragets storlek

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges from 1 januari 2016 med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela rot- eller rutavdraget. Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig.

Det är utföraren, tex Skoglunds Byggservice eller Skoglunds Måleri, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Du hittar mer information på skatteverket.se, där hittar du också exempel på rotarbete som du kan få respektive inte få avdrag för. Observera att det endast är själva arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion.

Har du frågor om ROT-arbete?

Vi på Skoglunds har genom åren jobbat med flera hundra ROT-projekt, vi har därmed samlat på oss en bred erfarenhet av ROT-arbetet. Kontakta någon av våra byggserviceledare så berättar de hur vi kan hjälpa just dig.